BEYOND ADVISOR ขับเคลื่อนกลไกดูแลสิ่งแวดล้อม สนับสนุน “โครงการช่างหัวมัน ตามพระราชดำริ”

นางสาวสุวรรณา ตันติศรีเจริญกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา และมอบอุปกรณ์การเกษตร ให้แก่ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและขยายพันธุ์ปลา ตอกย้ำการสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและคนในชุมชน

Information
บริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น