BEYOND ADVISOR ปันสุข สู่น้องที่มองไม่เห็น โรงเรียนธรรมิกวิทยา

นางสาวสุวรรณา ตันติศรีเจริญกุล (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด นำคณะผู้บริหารและพนักงาน มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้แก่โรงเรียนธรรมิกวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สำหรับคนตาบอด ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับน้องๆ ผู้พิการทางสายตา พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ นับเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่มอบความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับนักเรียนพิการทางสายตา โรงเรียนธรรมิกวิทยา ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

Information
บริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น