BEYOND ADVISOR มอบเงิน 2 แสน สนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

update 17/11/2022

นางสาวสุวรรณา ตันติศรีเจริญกุล (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท มอบเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา จำนวน 200,000 บาท แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน และมีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนกำลังทรัพย์ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคลากรคุณภาพในอนาคต อันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไป โดยมี ดร.สมชาย อัศวเศรณี (ที่ 3 จากซ้าย) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

Information
บริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น