บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด มอบเงินบริจาค

update 17/11/2021

บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด โดยคุณสุวรรณา ตันติศรีเจริญกุล กรรมการผู้จัดการ มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านการเงิน เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต